Voorjaarsmarkt 2022

 

Geachte dorpsgenoten,

Na twee jaren van afwezigheid is Fanfare Eendracht verheugd dit jaar weer een voorjaarsmarkt te mogen organiseren (i.s.m. met het organisatiebureau VAC). De organisatie is nog in volle gang, maar we kunnen alvast mededelen dat de twee-mans formatie “Two Dance” voor een gezellige sfeer zal gaan zorgen op het terras bij de Koppel.

Een prima bron van inkomsten tijdens deze markt, is de verkoop van oude spullen. Hiervoor vragen wij u om uw hulp. Op zaterdag 23 april zullen onze leden ’s morgens v.a. 9.00 uur bij iedereen in Dieteren oude spullen komen ophalen. Onder “oude spullen” verstaan wij alles wat redelijkerwijs verkoopbaar is, waarbij wij u uitdrukkelijk vragen géén diepvriezers, koelkasten e.d. mee te geven, die immers gevaar voor ons milieu kunnen opleveren. Ook grote meubelstukken blijken veelal onverkoopbaar en zorgen voor onnodig hoge stortkosten. Het comité behoudt zich het recht voor onbruikbare spullen te laten staan (spullen die per definitie niet verkoopbaar zijn).

Wij zijn ervan overtuigd dat u met enig zoekwerk (gebruiks-)voorwerpen zult tegenkomen, waar u niets meer mee doet, doch die voor de rommelmarkt uitstekend geschikt zijn.

Fanfare Eendracht Dieteren dankt u reeds bij voorbaat voor de te nemen moeite!

Mocht u zelf spullen willen verkopen langs de route van de voorjaarsmarkt, dan kunt u een standplaats of kraam reserveren. Doordat de markt een samenwerking is met het organisatiebureau VAC, is het niet meer mogelijk om een kraam rechtstreeks te reserveren bij het voorjaarsmarktcomité, maar dient u gebruik te maken van de website van VAC. Deze site is te bereiken via www.org-vac.nl.

Tijdens de markt zullen net als voorgaande jaren er reeds in de vroege uren marktkramen geplaatst worden in de gehele Vleutstraat en de gehele Zilstraat. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw auto(’s) al op zaterdagavond te verplaatsen naar een plekje buiten de marktroute en beide straten vrij te laten van auto’s. Wij attenderen u op de aanwezigheid van een ruime parkeerplaats bij “De Wiejerd” alwaar u uw auto prima kan parkeren. Op zondag kunt u dan altijd via de Bosweg Dieteren verlaten indien u dat wenst.

Wij verzoeken u bovendien uw auto na afloop van de markt niet te vroeg terug te zetten in verband met de opruimwerkzaamheden.

Tevens willen wij u erop wijzen, dat ons comité zorgdraagt voor stroomvoorziening langs een groot gedeelte van de marktroute aan de standhouders. Het kan echter voorkomen dat standhouders aanwonenden van de marktroute vragen stroom te mogen afnemen. Uiteraard bent u hiertoe niet verplicht. Wilt u dit echter toch toestaan, dan gelieve u zelf afspraken te maken met de standhouder betreffende een eventuele vergoeding voor de afgenomen stroom.

Tijdens voorgaande edities was er een enkelzijdig parkeerverbod ingesteld voor de Echterstraat en Kerkstraat; dit zal als gevolg van de herinrichting van deze straten niet meer van toepassing zijn. Wel geldt er tijdens de markt een inrijverbod voor de Zilstraat, Kampstraat en Vleutstraat.

 Wij danken u voor uw medewerking en hopen u op 1 mei te mogen begroeten!

 

Comité Voorjaarsmarkt Dieteren